Administrative Fees

ADMINISTRATION TAX:

APPLICATION FOR ENTERING OF AIRCRAFT INTO REGISTRY

170,00 kuna za zrakoplove čija je najveća dopuštena masa pri polijetanju do 2.000 kg

490,00 kuna za zrakoplove čija je najveća dopuštena masa pri polijetanju od 2.000 kg do 5.700 kg

1.400,00 kuna za zrakoplove čija je najveća dopuštena masa pri polijetanju iznad 5.700 kg

APPLICATION FOR REMOVAL OF AIRCRAFT FROM REGISTRY

70,00 kuna

APPLICATION FOR THE CHANGE OF DATA FROM REGISTRY

70,00 kuna

APPLICATION FOR RESERVATION REGISTRATION MARK / REGISTRY ORDINAL NUMBER

20 kuna

APPLICATION FOR ISSUE DATA FROM THE REGISTRY

20 kuna