Arhiva vijesti

Objavio: ccaa

ASIL - 2010-003 rev.2 - Vulkanski prah - Upute letačkim posadama i operatorima zrakoplova

default image
Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je 08.lipnja 2010. ASIL 2010-003 rev.2 (Air Safety Information Letter) koji sadrži upute letačkim posadama i operatorima zrakoplova u vezi vulkanskog praha.Pročitaj više
Objavio: ccaa

Nacrt prijedloga Pravilnika o osposobljenosti za održavanje komponenti zrakoplova

default image
Predmetnim nacrtom prijedloga Pravilnika definirani su uvjeti u pogledu stručne spreme, potrebne stručne izobrazbe, stručne osposobljenosti i radnog iskustva pod kojim zrakoplovno tehničko osoblje koje obavlja održavanje zrakoplovnih komponenti može u okviru organizacija za održavanje obavljati predmetne poslove.Pročitaj više
Objavio: ccaa

Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila tri nove Sigurnosne direktive

default image
Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je danas tri nove sigurnosne direktive i to : "Air Safety Order - ASO -2010-008 - Uputa imateljima hrvatske Svjedodžbe zračnog prijevoznika (AOC-Air Operator Certificate) o dužnostima instruktora kabinske posade zrakoplova", zatim "Air Safety Order - ASO -2010-009 -Uputa imateljima hrvatske Svjedodžbe zračnog prijevoznika (AOC-Air Operator Certificate) o obvezi nošenja ovjerene kopije izvornika" te "Air Safety Order - ASO -2010-010 - Osposobljavanje dispečera leta".Pročitaj više
Objavio: ccaa

Objavljen Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vremenskim slotovima

default image
Agencija za civilno zrakoplovstvo je danas objavila Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama. Svi zainteresirani svoje komentare mogu slati najkasnije do 09.lipnja 2010. na E-mail: slavko.roguljic@ccaa.hrPročitaj više
Objavio: ccaa

VAŽNO! Objavom u NN na snagu stupila tri nova Pravilnika vezana uz zračni promet

default image
Objavljivanjem Narodnih novina broj 64/2010 na snagu su stupila tri Pravilnika vezana uz zračni promet i to: Pravilnik o aerodromima, Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi.Pročitaj više