Brisanje zrakoplova iz registra

Za brisanje zrakoplova iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova potrebno je ispuniti predviđeni obrazac, kojeg možete pronaći pod linkom Obrasci zahtjeva, te priložiti dokumentaciju navedenu na kraju obrasca.

Brisanje zrakoplova po službenoj dužnosti

Na temelju članka 51. i 67. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članka 38. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (Narodne novine 137/12) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je po službenoj dužnosti postupak brisanja zrakoplova kojima svjedodžba o plovidbenosti nije valjana duže od 5 godina.

S obzirom na to da nakon proteka roka od godine dana od dana izvršene dostave javnog poziva vlasnik zrakoplova nije ishodio svjedodžbu o plovidbenosti Agencija je 30.08.2017. izvršila upis brisanja zrakoplova registracijskih oznaka: 9A-OAA, 9A-OAD, 9A-DFO, 9A-UAG, 9A-UEI iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

Dostava Rješenja o brisanju smatra se izvršenom 07.09.2017. godine, dok se predmetni poziv nalazi i na oglasnoj ploči Agencije.

9A-OAA

9A-OAD

9A-DFO

9A-UAG

9A-UEI

Brisanje zrakoplova po službenoj dužnosti

Na temelju članka 51. i 67. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članka 38. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (Narodne novine 137/12) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je po službenoj dužnosti postupak brisanja zrakoplova kojima svjedodžba o plovidbenosti nije valjana duže od 5 godina.

S obzirom na to da nakon proteka roka od godine dana od dana izvršene dostave javnog poziva vlasnik zrakoplova nije ishodio svjedodžbu o plovidbenosti Agencija je 04.05.2017. izvršila upis brisanja zrakoplova registracijskih oznaka: 9A-DSG, 9A-OAR, 9A-OAS, 9A-OOO, 9A-UAC, 9A-OAB, 9A-OAH iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

Dostava Rješenja o brisanju smatra se izvršenom 15.05.2017. godine, dok se predmetni poziv nalazi i na oglasnoj ploči Agencije.

9A-DSG

9A-OAR

9A-OAB

9A-OAH

9A-UAC

9A-OOO

9A-OAS

Brisanje zrakoplova po službenoj dužnosti

Na temelju članka 51. i 67. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članka 38. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (Narodne novine 137/12) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je po službenoj dužnosti postupak brisanja zrakoplova kojima svjedodžba o plovidbenosti nije valjana duže od 5 godina.

S obzirom na to da nakon proteka roka od godine dana od dana izvršene dostave javnog poziva vlasnik zrakoplova nije ishodio svjedodžbu o plovidbenosti Agencija je 21.04.2017. izvršila upis brisanja zrakoplova registracijskih oznaka: 9A-BKC, 9A-BHT, 9A-BHV, 9A-BOF, 9A-BOW, 9A-DBW, 9A-DSD iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

Dostava Rješenja o brisanju smatra se izvršenom 02.05.2017. godine, dok se predmetni poziv nalazi i na oglasnoj ploči Agencije.

9A-BKC

9A-BHT

9A-BHV

9A-BOF

9A-BOW

9A-DBW

9A-DSD

Brisanje zrakoplova po službenoj dužnosti - POZIV vlasnicima


Na temelju članka 51. i 67. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članka 38. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (Narodne novine 137/12) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je po službenoj dužnosti postupak brisanja zrakoplova kojima svjedodžba o plovidbenosti nije valjana duže od 5 godina.

Ukoliko nakon proteka roka od godine dana od dana izvršene dostave ovog poziva vlasnik zrakoplova ne ishodi svjedodžbu o plovidbenosti ili ako se očituje da ne namjerava ishoditi svjedodžbu o plovidbenosti, Agencija će izvršiti upis brisanja zrakoplova iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.


1. SKUPINA

Agencija poziva osobe koje su stekle vlasništvo na zrakoplovima registracijskih oznaka 9A-BOF, 9A-DBW, 9A-BKC, 9A-BHV, 9A-BHT, 9A-BOW i 9A-DSD, a koje nije upisano u Hrvatski registar civilnih zrakoplova da se jave ovom tijelu te podnesu dokaz o vlasništvu do 30.03.2016. godine.

POZIVI:

9A-BOW

9A-BHT

9A-BHV

9A-BKC

9A-DSD

9A-BOF

9A-DBW

_________________________________________________________________________


2. SKUPINA

Agencija poziva osobe koje su stekle vlasništvo na zrakoplovima registracijskih oznaka 9A-DSG, 9A-DFO, 9A-UAC, 9A-UAG, 9A-OOO, 9A-OAS, 9A-OAR, a koje nije upisano u Hrvatski registar civilnih zrakoplova da se jave ovom tijelu te podnesu dokaz o vlasništvu do 09.04.2016. godine. Dostava poziva smatra se izvršenom 25.03.2016. godine, dok se predmetni pozivi nalaze i na oglasnoj ploči Agencije.

POZIVI:

9A-DSG

9A-DFO

9A-UAC

9A-UAG

9A-OOO

9A-OAS

9A-OAR

___________________________________________________________________________

3. SKUPINA

Agencija poziva osobe koje su stekle vlasništvo na zrakoplovima registracijskih oznaka 9A-UAU, 9A-UEI, 9A-OAD, 9A-OAB, 9A-OAA, 9A-OAH, a koje nije upisano u Hrvatski registar civilnih zrakoplova da se jave ovom tijelu te podnesu dokaz o vlasništvu do 23.04.2016. godine. Dostava poziva smatra se izvršenom 8.04.2016. godine.

POZIVI:

9A-UAU

9A-UEI

9A-OAD

9A-OAB

9A-OAA

9A-OAH

_____________________________________________________________________________

4. SKUPINA

Agencija poziva osobe koje su stekle vlasništvo na zrakoplovu registracijske oznake 9A-USM, a koje nije upisano u Hrvatski registar civilnih zrakoplova da se jave ovom tijelu te podnesu dokaz o vlasništvu do 13.06.2016. godine.

Dostava poziva smatra se izvršenom 28.05.2016. godine, dok se predmetni poziv nalazi i na oglasnoj ploči Agencije.

9A-USM