Objavio: ebit

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o certifikaciji zrakoplova te projektnih i proizvodnih organizacija

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o certifikaciji zrakoplova te projektnih i proizvodnih organizacija možete komentirati najkasnije do 16.04.2010. godine. Komentari se šalju na tea.dacanin@ccaa.hr.
default image

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o certifikaciji zrakoplova te projektnih i proizvodnih organizacija možete komentirati najkasnije do 16.04.2010. godine. Komentari se šalju na tea.dacanin@ccaa.hr.