Objavio: ebit

Školovanje inspektora zrakoplovnih operacija u sklopu CARDS programa pomoći EU

U sklopu CARDS programa tehničko-financijske pomoći EU zemljama jugoistočne Europe, od 13-16.travnja 2010. u Agenciji za civilno zrakoplovstvo se održava "on-job training" za inspektore zrakoplovnih operacija.
default image

U sklopu CARDS programa tehničko-financijske pomoći EU zemljama jugoistočne Europe, od 13-16. travnja 2010. u Agenciji za civilno zrakoplovstvo se održava "on-job training" za inspektore zrakoplovnih operacija. Voditelj školovanja je umirovljeni prometni pilot Patrick Lecomte koji već dugi niz godina radi kao savjetnik za potrebe zrakoplovih vlasti većeg broja država, te na poslovima izdavanja svjedodžbi o sposobnosti zračnog prijevoznika (Air Operator Certificate – AOC).

Program četverodnevnog školovanja u Agenciji za civilno zrakoplovstvo obuhvaća teme vezane uz promjenu regulative s JAR-a (Joint Aviation Authority) na EASA-u, te EU-OPS. Razgovara se o problematici izdavanja odobrenja za ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards), te su obavljene konsultacije vezane uz izdavanje svjedodžbi zračnim prijevoznicima.