FAQ

Pronađite odgovor na Vaše pitanje

Kako je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo počela s radom?

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) formalno je utemeljena na sjednici hrvatske Vlade 18.siječnja 2007. prihvaćanjem izmjena i dopuna Zakona o zračnom prometu. Dvije godine poslije, 9.ožujka 2009. HACZ je počela s operativnim radom.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo predstavlja stručnu vladinu organizaciju koja omogućava praćenje i provođenje međunarodnih standarda nužnih za ispunjenje odgovornosti države za kontrolu sigurnosti zračnog prometa.

Koji su izvori prihoda HACZ?

Izvori prihoda su:

1. Putničke i robne naknade – temeljem Naredbe o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (NN 40/2010)
2. Rutne naknade – Pravilnik o rutnim i terminalnim naknadama, te principima Eurocontrol-a
3. Prihodi od obavljanja poslova temeljem javnih ovlasti koje Agencija ima prema Zakonu o zračnom prometu.

HACZ se ne financira iz sredstava Državnog proračuna RH.

Gdje mogu pronaći biografije čelnih ljudi HACZ-a?

Biografije čelnih ljudi Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo možete pronaći na službenoj web stranici www.ccaa.hr

Kako mogu uputiti pitanje CCAA?

Upiti javnosti i medija mogu se poslati E-mailom na adresu: public-relations@ccaa.hr ili telefonskim pozivom na broj 01/2369-367.

Kako se prijaviti za posao u HACZ?

Sve informacije vezane uz eventualnu potrebu popunjavanja radnih mjesta u HACZ moći ćete pronaći na službenim internetskim stranicama www.ccaa.hr.

Razmatra li možda HACZ promjenu pravne regulative kojom se uređuje korištenje mobilnih telefona u zrakoplovima?

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) u prosincu 2013. godine, ažurirala je smjernice o uporabi prijenosnih elektroničkih uređaja u zrakoplovima, uključujući pametne telefone, tablete i e-čitače. Potvrdila je da ti uređaji kada su podešeni za rad u zrakoplovu (način rada bez odašiljanja signala) mogu biti uključeni bez opasnosti za sigurnost tijekom cijelog putovanja, što podrazumijeva i taksiranje, polijetanje i slijetanje. Siim Kallas, povjerenik EU-a za promet i potpredsjednik Europske komisije, zatražio je od EASA-e da ubrza pregled sigurnosti uporabe elektroničkih uređaja u zrakoplovima u načinu rada uz odašiljanje signala te da objavi nove smjernice početkom 2014.

„Svi želimo ostati povezani dok putujemo, ali ovdje je ključna sigurnost. Zatražio sam pregled sigurnosti koji se temelji na jasnom načelu: ako nešto nije sigurno, ne smije se dopustiti, ali ako je sigurno, može se upotrebljavati poštujući pravila. Danas poduzimamo prvi korak za širenje sigurne uporabe elektroničkih uređaja u zrakoplovima tijekom taksiranja, polijetanja i slijetanja. Kao sljedeći korak, razmotrit ćemo načine povezivanja na mrežu tijekom leta. Pregled će potrajati i mora ga se potkrijepiti dokazima. Očekujemo da ćemo sljedeće godine izdati nove smjernice EU-a o uporabi odašiljačkih uređaja u zrakoplovima zračnih prijevoznika EU-a.”

Nove smjernice

Objavljene ažurirane sigurnosne smjernice odnose se na uporabu prijenosnih elektroničkih uređaja u načinu rada bez odašiljanja signala, poznatiju kao „zrakoplovni način rada”. Time se po prvi put omogućuje uporaba prijenosnih elektroničkih uređaja podešenih za rad u zrakoplovu tijekom svih faza putovanja, od ulaska u zrakoplov do izlaska iz njega.

Do sada su tijekom taksiranja, polijetanja i slijetanja svi osobni elektronički uređaji morali biti potpuno isključeni.