Javna nabava

Temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) javni naručitelj Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

Aeropak d.o.o., Franje Nevistića 9a, 10 000 Zagreb, OIB: 84444125558

AVIMAX d.o.o., Franje Nevistića 9a, 10 000 Zagreb, OIB: 91064346502

UGOVORI BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Evidencija ugovora nabave bagatelne vrijednosti za 2016. (download dokumenta)

REGULATIVA

Pravilnik o nabavi (download dokumenta)