Kontakti

Ured upravljanja kvalitetom i sigurnosti zračnog prometa

Voditelj ureda: Nikolina Erceg Drnovšek

Telefon: +385 1 2369 300
Telefax: +385 1 2369 301