Objavio: CCAA

Obavijest kandidatima za zapošljavanje u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo

Obavijest kandidatima koji su podnijeli prijave na javne natječaje za zapošljavanje u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo objavljene dana 07. kolovoza 2017. godine:

Zrakoplovni inspektor u Odjelu usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom / Sektor aerodroma, usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom

Status: u tijeku je postupak odabira kandidata

Specijalist za aerodrome u Odjelu aerodroma / Sektor aerodroma, usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom

Status: natječaj poništen Odlukom direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana 03.10.2017. godine.