Objavio: CCAA

Održan seminar osvježenja znanja za ispitivače pilota aviona i helikoptera (Pilot Examiners Refresher Course 2019)

Dana 10. prosinca 2019. u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održan je seminar osvježenja znanja za imatelje certifikata ispitivača pilota aviona i helikoptera izdanih u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1178/2011.

Radionica se sastojala od dva dijela. Prvi dio se sastojao od prezentiranja relevantne materije od strane HACZ-a, a drugi od izvođenja praktičnih vježbi. Fokus prvog dijela radionice je bio na upoznavanju ispitivača s izmjenama i dopunama relevantnih propisa koje će utjecati na djelokrug rada i privilegije ispitivača, kao i na obveze ispitivača prema Odjelu licenciranja.

Uslijedilo je tematsko predavanje: Area KSA 100, kao novi vid osposobljavanja novih generacija pilota, koje se nadovezalo na osposobljavanje temeljeno na dokazima (EBT- Evidence Based Training). Posljednje tematsko predavanje odnosilo se na osposobljavanje za sprječavanje i vraćanje aviona iz nepravilnog položaja (Upset prevention and recovery training -UPRT).

Drugi dio radionice sastojao se od izvođenja praktičnih vježbi. Pred ispitivače su se postavljeni problemi iz prakse koje su polaznici rješavali u grupama te po završetku prezentirali drugim polaznicima tečaja. Prezentacija se sastojala od izvođenja prijeletne i poslijeletne upute (briefing and debriefing) nakon čega je slijedila rasprava u koju su aktivno bili uključeni svi polaznici.