Objavio: CCAA

Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za travanj i svibanj 2017..

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje neslužbene statističke podatke o prometu na aerodromima u Republici Hrvatskoj za travanj i svibanj 2017.godine.

TABLIČNI PRIKAZ:

Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za travanj 2017.

Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za svibanj 2017.