O nama

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je pravna osoba, koja na temelju javne ovlasti obavlja poslove određene Zakonom o zračnom prometu, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona o zračnom prometu. Ona predstavlja stručnu organizaciju koja sukladno brzom tehničko-tehnološkom razvoju u području civilnog zrakoplovstva omogućava praćenje i provođenje međunarodnih standarda nužnih za ispunjenje obaveza Republike Hrvatske u području sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa.

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, ima obvezu osiguranja potpune harmonizacije hrvatskog zakonodavstva u području zračnog prometa sa pravnom stečevinom Europske unije. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, pravna stečevina Europske unije u području civilnog zračnog prometa postala je primjenjiva i u Republici Hrvatskoj, a po pravnoj snazi nadređena nacionalnom zakonodavstvu.