Kontakti

Odnosi s javnošću

Specijalist za odnose s javnošću / Glasnogovornik: Eduard Šoštarić

Telefon: +385 1 2369 367
Telefax: +385 1 2369 301