Kontakti

Ured za odobravanje letova

Voditelj ureda: Jasenka Kosovac

E-mail: jasenka.kosovac(@)ccaa.hr


Zahtjevi za odobravanje letova:

Telefon: +385 1 2369 350

Telefax: +385 1 2369 351

Radno vrijeme:

Ljetna sezona: 01. travnja - 31. listopada

ponedjeljak - petak 08.00 - 20.00 h

Zimska sezona: 02. studenog - 31. ožujka

ponedjeljak - petak 08.30 - 16.30 h