Plovidbenost

Plovidbenost zrakoplova je sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu.

Aktivnosti koje osiguravaju plovidbenost zrakoplova se dijele na certificiranje i nadzor nad zrakoplovima, te na certificiranje i nadzor nad organizacijama i osobama koje se bave projektiranjem, proizvodnjom, kontinuiranom plovidbenosti i održavanjem zrakoplova.

OBAVIJESTI

- Termini pregleda provjere plovidbenosti zrakoplova na trošak HACZ-a

Provođenje Cessna SID programa sukladno EASA SIB No: 2014-01

Obavijest vlasnicima/operaterima o provođenju nadzora nad flotom zrakoplova (ACAM);

Obavijest Organizacijama CAMO o usklađivanju sa tumačenjem EASA-e u svezi klasifikacije nalaza prilikom provođenja pregleda zrakoplova;

Predložak Programa održavanja zrakoplova

Predložak izjavom proglašenog programa održavanja_ Baloni

Predložak izjavom proglašenog programa održavanja_ Avioni

Predložak izjavom proglašenog programa održavanja_ Motorni zmajevi