Prekršajni postupci

Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva u 2019. godini

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa, propisane čl. 5. st. 7. točka 12. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14, u daljnjem tekstu: Zakon o zračnom prometu), a u svezi s člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, u daljnjem tekstu: Prekršajni zakon) pokrenula je u 2019. godini, slijedeće prekršajne postupke protiv počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva kako dalje slijedi:

1. Dana 22. siječnja 2019. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Prekršajni nalog okrivljeniku fizičkoj osobi X.Y. jer je počinio prekršaj iz članka 13. stavka 2. Zakona o zračnom prometu.

2. Dana 08. veljače 2019. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Prekršajni nalog okrivljeniku fizičkoj osobi X.Y. jer je počinio prekršaj iz članka 59. stavci 2., 3. i 4. Zakona o zračnom prometu.

3. Dana 06. veljače 2019. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Prekršajni nalog okrivljeniku fizičkoj osobi X.Y. jer je počinio prekršaj iz članka 13. stavka 2. i članka 81. stavka 1. Zakona o zračnom prometu.

4. Dana 18. ožujka 2019. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. jer je počinio prekršaj iz članka 105. b i 108. Zakona o zračnom prometu.

5. Dana 18. ožujka 2019. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. jer je počinio prekršaj iz članka 13. stavak 2., članak 105. b i 108. Zakona o zračnom prometu.

6. Dana 18. ožujka 2019. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenika pravne osobe X.Y. i odgovorne osobe u pravnoj osobi X.Y. jer je počinio prekršaj iz članka 108. stavak 1., 59. i 63. Zakona o zračnom prometu.

7. Dana 18. ožujka 2019. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. jer je počinio prekršaj iz članka 63. stavak 3. Zakona o zračnom prometu.

8. Dana 18. ožujka 2019. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. jer je počinio prekršaj iz članka 63. stavak 3. Zakona o zračnom prometu

Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva u 2018. godini

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa, propisane čl. 5. st. 7. točka 12. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14, u daljnjem tekstu: Zakon o zračnom prometu), a u svezi s člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, u daljnjem tekstu: Prekršajni zakon) pokrenula je u 2018. godini, slijedeće prekršajne postupke protiv počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva kako dalje slijedi:
1. Dana 06. ožujka 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
2. Dana 04. travnja 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
Dana 24. travnja 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i okrivljenik fizička osoba X.Y. postignuli su sporazum o vrsti i mjeri kazne vezano uz počinjenje stjecaja djela prekršaja iz članka 13. stavak 1. i članka 22. stavak 1. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s odredbama Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova.
Sporazumno je utvrđena novčana kazna u iznosu od 15.000,00 kuna (petnaesttisućakunainištalipa).
Dana 28. svibnja 2018. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte donijelo je Rješenje kojim je prihvaćen postignuti sporazum o vrsti i mjeri kazne i potvrđen iznos novčane kazne.
3. Dana 01. lipnja 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
4. Dana 20. lipnja 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ponijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz sigurnu uporabu zrakoplova i opće uvjete kojima mora udovoljavati zrakoplovno osoblje.
5. Dana 06. srpnja 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. jer je zrakoplovom obavio izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje bez prethodnog odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.
6. Dana 09. srpnja 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
7. Dana 09. kolovoza 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je prekršajni nalog okrivljeniku fizičkoj osobi X.Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
8. Dana 11. rujna 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je prekršajni nalog okrivljeniku X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
9. Dana 19. rujna 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je prekršajni nalog okrivljeniku fizičkoj osobi X. Y. jer je izvodio letačke operacije na visini ispod minimalne dopuštene sigurne visine. Okrivljeniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 15.000,00 kuna (petnaesttisućakunainištalipa).
Dana 04. listopada 2018. godine okrivljenik je uplatio novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 kuna (desettisućakunainištalipa).
10. Dana 19. rujna 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letenja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
11. Dana 05. listopada 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz obvezu omogućavanja nadzora.
12. Dana 09. listopada 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
13. Dana 09. listopada 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
14. Dana 09. listopada 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. Zakona o zračnom prometu.
15. Dana 11. listopada 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
16. Dana 24. listopada 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja i opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 13. i 22. Zakona o zračnom prometu.
17. Dana 19. studenog 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz opće uvjete za obavljanje operacija iz članka 22. Zakona o zračnom prometu.
18. Dana 20. studenog 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je prekršajni nalog protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letenja iz članka 13. Zakona o zračnom prometu.
Dana 05. prosinca 2018. godine okrivljenik fizička osoba X. Y. uplatio je novčanu kaznu u iznosu od 3.333,33 kune (tritisućetristotridesetitrikuneitridesetitrilipe).
19. Dana 21. studenog 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja iz članka 13. stavka 2. Zakona o zračnom prometu.
20. Dana 04. prosinca 2018. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenika fizičke osobe X. Y. jer nije poštivao propise vezano uz zrakoplove i pravila letanja iz članka 13. stavka 2. Zakona o zračnom prometu.

Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva u 2017. godini

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa, propisane čl. 5. st. 7. točka 12. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), a u svezi s člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15) pokrenula je u 2017. godini, slijedeće prekršajne postupke protiv počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva kako dalje slijedi:

1. Nepoštivanja propisa vezano uz uvjete obavljanja operacija zrakoplovima

Dana 20. veljače 2017. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. jer nije imao odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo niti izjavu operatora sustava bespilotnog zrakoplova (dron) za izvođenje letačkih operacija čime je počinio djelo prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), a u svezi s odredbom članka 13. Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova („Narodne novine“, broj 49/15, 77/15).

2. Nepoštivanja propisa vezano uz pružanje aerodromskih usluga

Dana 21. lipnja 2017. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je prekršajni nalog protiv I. okrivljene pravne osobe X.Y. i II. okrivljene odgovorne osobe u pravnoj osobi X.Y. zbog nepoštivanja propisa vezano uz pružanje aerodromskih usluga čime su okrivljenici počinili djelo prekršaja iz članka 39. stavka 1. i 4. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) te je I. okrivljenoj pravnoj osobi izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna, a II. okrivljenoj odgovornoj osobi u pravnoj osobi novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

3. Nepoštivanja propisa vezano uz dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti potrebne za aktivnosti zrakoplovnog osoblja i uvjete za sigurnu uporabu zrakoplova

Dana 02. listopada 2017. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika X.Y. zbog nepoštivanja propisa vezano uz ispunjenje uvjeta koje mora ispuniti zrakoplovno osoblje čime je počinio djelo prekršaja iz članka 81. stavci 1. i 2. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) i zbog nepoštivanja propisa vezano uz sigurnu uporabu zrakoplova čime je počinio djelo prekršaja iz članka 59. stavka 1. i 3. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14).

Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva u 2016. godini

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa, propisane čl. 5. st. 7. točka 12. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), a u svezi s člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15) pokrenula je u 2016. godini, slijedeće prekršajne postupke protiv počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva kako dalje slijedi:


1. Nepoštivanja propisa vezano uz uvjete obavljanja operacija zrakoplovima

Dana 17. veljače 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i I – okrivljena pravna osoba X.Y. d.o.o. i II– okrivljena odgovorna osoba u pravnoj osobi X.Y. d.o.o. postigli su sporazum o vrsti i mjeri kazne vezano uz počinjeno djelo prekršaja iz članka 22. stavka 2. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) te su potpisali Izjavu za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka.

Dana 18. ožujka 2016. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa,
elektroničkih komunikacija i pošte donijelo je Rješenje kojim je prihvaćen sporazum stranaka i visina kazne u iznosu od 40.000,00 kuna (slovima: četrdeset tisuća kuna) za I – okrivljenu pravnu osobu X.Y. d.o.o. i kazna u iznosu od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna) za II – okrivljenu odgovornu osobu u pravnoj osobi X.Y. d.o.o. što ukupno iznosi 50.000,00 kuna (slovima: pedeset tisuća kuna).


2. Nepoštivanja propisa vezano uz obavljanje operacija zrakoplovima

Dana 16. ožujka 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je Optužni prijedlog protiv I -okrivljenika pravne osobe X. Y. d.o.o. i II – okrivljenika odgovorne osobe u pravnoj osobi X.Y. d.o.o. jer nisu vodili zapise o obavljenim letovima u periodu od 05. srpnja 2015. godine do 05. listopada 2015. godine čime je počinjeno djelo prekršaja iz članka 22. stavak 2. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) i zbog propusta oba okrivljenika da osiguraju da se let zrakoplovom ne provodi ukoliko zrakoplov nije održavan u stanju plovidbenosti i ako nije osigurana kontinuirana plovidbenost čime su počinili djelo prekršaja iz članka 59. stavak 2. i 3. Zakona o zračnom prometu.

3.Nepoštivanja propisa vezano uz prijevoz opasnih tvari zrakom

Dana 21. ožujka 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Prekršajni nalog protiv okrivljene fizičke osobe X.Y. zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 49. stavka 1. Zakona o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“, broj 79/07), a u vezi članka 15. i članka 24. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom („Narodne novine“, broj 30/13) i odredbi: 5; 1.1., i 1; 4.2. Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom pa joj se izrekla novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kuna.

4. Nepoštivanja propisa vezano uz prijevoz opasnih tvari zrakom

Dana 21. ožujka 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Prekršajni nalog protiv okrivljene fizičke osobe X.Y. zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 49. stavka 1. Zakona o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“, broj 79/07), a u vezi članka 15. i članka 24. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom („Narodne novine“, broj 30/13) i odredbi: 5; 1.1., i 1; 4.2. Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom pa joj se izrekla novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kuna.

5. Nepoštivanja propisa vezano uz obavljanje međunarodnog linijskog zračnog prijevoza s Republikom Hrvatskom u skladu s ECAA Sporazumom

Dana 04. travnja 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je Optužni prijedlog protiv I -okrivljenika pravne osobe X. Y. d.o.o. i II – okrivljenika odgovorne osobe u pravnoj osobi X. Y. d.o.o. jer je zračni prijevoznik obavljao komercijalni zračni prijevoz putnika s polazištem iz X, preko XY kao transferne točke, na odredišta u države članice EU odnosno treće države čime je zračni prijevoznik X.Y. d.o.o. neovlašteno ostvario prometna prava koja mu prema odredbama ECAA Sporazuma ne pripadaju čime je počinio djelo prekršaja iz članka 27. stavak 2. a) Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14).

6. Nepoštivanja propisa vezano uz aktivnosti zrakoplovnog osoblja

Dana 14. srpnja 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je Optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. zbog počinjenja stjecaja prekršaja iz članka 81. stavak 1. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) i članaka 118. i 119. Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) („Narodne novine“, broj 40/12) jer je okrivljenik upravljao mikrolakim zrakoplovom u svojstvu zapovjednika zrakoplova iako nije imao važeću dozvolu pilota zrakoplova i važeće Dopuštenje za letenje zrakoplovom.

7. Nepoštivanje propisa vezano uz uvjete i način, pravila i postupke letenja zrakoplova

Dana 07. rujna 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je Optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 13. stavka 2. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s odredbom SERA 5005 (f) Priloga Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 te izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredbi (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/206, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010 jer je upravljao zrakoplovom na način da je letio ispod minimalne sigurnosne visine iznad gradova, drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi.

8. Nepoštivanje propisa vezano uz isprave i knjige zrakoplova te općih uvjeta za obavljanje operacija

Dana 20. rujna 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je Optužni prijedlog protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. zbog počinjenja stjecaja prekršaja iz članka 72. i 22. Zakona o zračnom prometu iz razloga što je utvrđeno da u zrakoplovu koji okrivljenik upotrebljava nije bilo Tehničke knjige zrakoplova i da okrivljenik, koji je operator zrakoplova, ne posjeduje Svjedodžbu operatora zrakoplova u nekomercijalnim operacijama složenim zrakoplovom na motorni pogon.

9. Nepoštivanje propisa vezano uz opće uvjete za obavljanje operacija

Dana 19. srpnja 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Prekršajni nalog protiv okrivljenika fizičke osobe X.Y. iz razloga što je počinila djelo prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s člankom 13. Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova („Narodne novine“, broj 49/15, 77/15) jer je okrivljenik obavljao letačke operacije sustavom bespilotnog zrakoplova iako nije imao odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, niti Izjavu operatora sustava bespilotnog zrakoplova. Okrivljeniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tri tisuće kuna).

10. Nepoštivanje propisa vezano uz zabranu unošenja opasnih tvari u uslugama zračnog prijevoza

Dana 27. srpnja 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Prekršajni nalog okrivljeniku fizičkoj osobi X.Y. zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 121. stavka 1. Zakona o zračnom prometu i izrekla je novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pet tisuća kuna).

11. Nepoštivanje propisa vezano uz opće uvjete za obavljanje operacija

Dana 09. rujna 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je okrivljeniku fizičkoj osobi Prekršajni nalog zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s člankom 13. Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova („Narodne novine“, broj 49/15, 77/15) jer je okrivljenik obavljao letačke operacije sustavom bespilotnog zrakoplova iako nije imao odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, niti Izjavu operatora sustava bespilotnog zrakoplova. Okrivljeniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tri tisuće kuna).

12. Nepoštivanje propisa vezano uz opće uvjete za obavljanje operacija

Dana 13. listopada 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je okrivljeniku fizičkoj osobi X.Y. Prekršajni nalog zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s odredbom članka 13. Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova („Narodne novine“, broj 49/15, 77/15) jer je okrivljenik obavljao letačke operacije kategorije C sustavom bespilotnog zrakoplova iako nije imao odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo niti Izjavu operatora sustava bespilotnog zrakoplova za izvođenje letačkih operacija kategorije C. Okrivljeniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tri tisuće kuna).

13. Nepoštivanje propisa vezano uz opće uvjete za obavljanje operacija

Dana 13. listopada 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je okrivljeniku fizičkoj osobi X.Y. Prekršajni nalog zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 22. stavak 1. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s odredbom članka 13. Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova („Narodne novine“, broj 49/15, 77/15) jer je okrivljenik izvodio letačke operacije sustavom bespilotnog zrakoplova bez odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i bez prethodno dostavljene Izjave. Okrivljeniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tri tisuće kuna).

14. Nepoštivanja propisa vezano uz opće uvjete za obavljanje operacija

Dana 21. studenog 2016. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je okrivljeniku fizičkoj osobi X.Y. prekršajni nalog zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 22. stavak 1. Zakona o zračnom prometu, a u svezi s odredbom članka 13. Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova („Narodne novine“, broj 49/15, 77/15) jer je okrivljenik izvodio letačke operacije sustavom bespilotnog zrakoplova bez odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i bez prethodno dostavljene Izjave.
Okrivljeniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tri tisuće kuna).

Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva u 2015. godini
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa, propisane čl. 5. st. 7. točka 12. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), a u svezi s člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13) pokrenula je u 2015. godini, pred Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, 6 prekršajnih postupaka protiv počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva te je izdala 5 prekršajnih naloga kako dalje slijedi:
1. Nepoštivanja propisa vezano uz obvezu da se u zrakoplovu tijekom letenja i kretanja zrakoplova po operativnim površinama aerodroma nalazi posada zrakoplova u propisanom sastavu i propisane osposobljenosti
Dana 03. ožujka 2015. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv I - okrivljenika pravne osobe X. Y. d.o.o. i II – okrivljenika odgovorne osobe u pravnoj osobi Y. Z. jer su zrakoplovima operatora zrakoplova X. Y. d.o.o. upravljali piloti koji nisu imali obavljeno propisano periodičko CRM osposobljavanje, te na taj način operator zrakoplova nije osigurao da se u zrakoplovu tijekom letenja i kretanja zrakoplova po operativnim površinama aerodroma nalazi posada zrakoplova u propisanom sastavu i propisane osposobljenosti čime je počinjeno djelo prekršaja iz članka 90. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14).
Dana 15. listopada 2015. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte donijelo je Rješenje kojim je I - okrivljena pravna osoba X. Y. d.o.o. proglašena krivom i izrečena joj je novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna (slovima: dvadeset tisuća kuna), a II – okrivljeniku odgovornoj osobi u pravnoj osobi Y. Z. izrečena je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pet tisuća kuna).
2. Nepoštivanja propisa vezano uz obavljanje komercijalnih operacija
Dana 25. veljače 2015. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i I – okrivljena pravna osoba X.Y. d.o.o. i II – okrivljena odgovorna osoba u pravnoj osobi X.Y. d.o.o. postigli su sporazum o vrsti i mjeri kazne vezano uz počinjeno djelo prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14). Dana 15. svibnja 2015. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte donijelo je Rješenje kojim je prihvaćen sporazum stranaka i visina kazne u iznosu od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna) za I – okrivljenu pravnu osobu X.Y. d.o.o. i kazna u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pet tisuća kuna) za II – okrivljenu odgovornu osobu u pravnoj osobi X.Y. d.o.o.
3. Nepoštivanja propisa vezano uz obavljanje međunarodnog linijskog zračnog prijevoza s Republikom Hrvatskom u skladu s ECAA Sporazumom.
Dana 23. lipnja 2015. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv I - okrivljenika pravne osobe X. Y. d.o.o. i II – okrivljenika odgovorne osobe u pravnoj osobi Y. Z. jer je zračni prijevoznik obavljao komercijalni zračni prijevoz putnika s polazištem iz X, preko XY kao transferne točke, na odredišta u države članice EU odnosno treće države čime je zračni prijevoznik X.Y. d.o.o. neovlašteno ostvario prometna prava koja mu prema odredbama ECAA Sporazuma ne pripadaju čime je počinio djelo prekršaja iz članka 27. stavak 2. a) Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14).
Dana 21. kolovoza 2015. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je još dva optužna prijedloga protiv istih počinitelja prekršaja I - okrivljenika pravne osobe X. Y. d.o.o. i II – okrivljenika odgovorne osobe u pravnoj osobi Y. Z. zbog počinjenja istog djela prekršaja.
4. Kršenje propisa zbog neovlaštenog obavljanja tandem letova parajedrilicom
Dana 25. kolovoza 2015. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika X.Y. jer je neovlašteno obavljao s putnicima letove parajedrilicom iako okrivljenik X.Y. nema valjano ovlaštenje tandem pilota parajedrilice čime je počinio djelo prekršaja iz članka 81. stavka 1. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14).
Prekršajni nalozi koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala u 2015. godini
1. Dana 08. siječnja 2015. godine izdan je prekršajni nalog okrivljeniku X.Y. zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 59. stavka 1. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14). Okrivljeniku je zbog počinjenog prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tri tisuće kuna).
2. Dana 22. svibnja 2015. godine izdan je prekršajni nalog okrivljeniku X.Y. zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 81. stavka 1. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 53/13, 127/13, 92/14) pa mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pet tisuća kuna).
3. Dana 19. kolovoza 2015. godine izdan je prekršajni nalog okrivljeniku X.Y. zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 81. stavka 1. i 2. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 53/13, 127/13, 92/14) pa mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pet tisuća kuna).
Okrivljenik X.Y. je dana 21. kolovoza 2015. godine platio izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 3.333,34 kune (slovima: tri tisuće tristo trideset i tri kune i trideset i četiri lipe).
4. Dana 01. listopada 2015. godine izdan je prekršajni nalog okrivljenoj pravnoj osobi X.Y. zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 26. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 53/13, 127/13, 92/14) pa joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna (slovima: dvadeset tisuća kuna). Dana 15. listopada 2015. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo zaprimila je prigovor okrivljenika protiv izdanog prekršajnog naloga koji je proslijeđen Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi zračnog prometa, na daljnje nadležno postupanje.
5. Dana 06. listopada 2015. godine izdan je prekršajni nalog okrivljeniku X.Y. zbog počinjenja djela prekršaja iz članka 22. stavak 1. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 53/13, 127/13, 92/14) pa mu je izračena novčana kazna u iznosu od 15.000,00 kuna (slovima: petnaest tisuća kuna). Dana 15. listopada 2015. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo zaprimila je prigovor okrivljene pravne osobe protiv izdanog prekršajnog naloga koji je proslijeđen Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi zračnog prometa, na daljnje nadležno postupanje.

Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva u 2014. godini

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa, propisane čl. 5. st. 7. točka 14. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), a u svezi s člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13) pokrenula je u 2014. godini slijedeće prekršajne postupke zbog počinjenja djela prekršaja:

1. Nepoštivanja propisa vezano uz oglašavanje komercijalnog zračnog prijevoza

Dana 29. siječnja 2014. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, optužni prijedlog protiv I - okrivljenika pravne osobe X. Y. d.o.o. i II – okrivljenika odgovorne osobe u pravnoj osobi Y. Z.,

  • jer je dana 07.10.2013. zrakoplovni inspektor pregledom internetske stranice www.____.hr utvrdio da I-okrivljena pravna osoba oglašava panoramske letove zrakoplovom po xx, uslugu prijevoza putnika na relacije po želji, „tandem jump“ skokove te na taj način oglašavala komercijalni zračni prijevoz, iako X .Y. d.o.o. ne posjeduje Svjedodžbu zračnog prijevoznika koju je izdala Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo te je na taj način počinila prekršaj iz članka 26. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13) kojim je propisano da komercijalni zračni prijevoz i druge komercijalne operacije iz članka 22. navedenog zakona, smije oglašavati i obavljati samo poduzetnik registriran za obavljanje tih djelatnosti i kojem je Agencija izdala Operativnu licenciju ili drugu odgovarajuću svjedodžbu ili odobrenje.

Postupanje protivno ovoj odredbi predstavlja prekršaj koji je za I- okrivljenu pravnu osobu kažnjiv temeljem članka 150. stavak 1. točke 25. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13), a za II- okrivljenu odgovornu osobu u pravnoj osobi Y. Z. kažnjiv temeljem članka 150. stavak 2. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13).

2. Nepoštivanja propisa vezano uz propisanu osposobljenost posade zrakoplova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i počinitelji prekršaja iz članka 90. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) kojim je propisano da operator zrakoplova mora osigurati da se u zrakoplovu tijekom letenja i kretanja zrakoplova po operativnim površinama aerodroma nalazi posada zrakoplova u propisanom sastavu i propisane sposobljenosti, kako je utvrđeno propisom donesenim na temelju ovog Zakona ili EU propisima, donijeli su dana 28.07.2014. godine zajedničku Izjavu za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka.

Postupanje protivno ovoj odredbi predstavlja prekršaj koji je za I-okrivljenu pravnu osobu X.Y. kažnjiv temeljem članka 150. stavak 1. točka 20. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), a za II-okrivljenu odgovornu osobu u pravnoj osobi X.Y. kažnjiv temeljem članka 150. stavak. 2. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14).

Izjavom za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka je suglasno utvrđeno kako I- okrivljena pravna osoba X. Y. i II – okrivljena odgovorna osoba u pravnoj osobi X.Y. priznaju krivnju za počinjenje djela prekršaja iz članka 90. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14).

Izjavom su se ovlašteni tužitelj i okrivljenici sporazumjeli o slijedećoj vrsti i mjeri kazne:

  • za počinjenje prekršaja iz članka 90. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), novčanu kaznu u iznosu od 2.500,00 kuna, slovima: dvije tisuće i petsto kuna za I- okrivljenu pravnu osobu X. Y., i iznos od 2.500,00 kuna, slovima: dvije tisuće i petsto kuna za II – okrivljenu odgovornu osobu u pravnoj osobi X.Y., te su utvrdili ukupni iznos od 5.000,00 kuna, slovima: pet tisuća kuna i nula lipa.

Dana 22.09.2014. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo dostavila je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte Izjavu za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka u svrhu odlučivanja o prihvaćanju Izjave za donošenje odluke o prekršaju na temelju sporazuma stranaka.

Dana 01.10.2014. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je pravomoćno Rješenje kojim je prihvaćen sporazum stranaka.

3. Nepoštivanja propisa vezano uz izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplova

Dana 15.10.2014. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je prekršajni nalog protiv okrivljenika X.Y. jer je dana 03.08. 2014. godine u 11:58 sati, u svojstvu zapovjednika inozemnog zrakoplova, obavio izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje na područje otoka Vira helikopterom tipa Robinson R44, registarskih oznaka OM-OIL,

  • čime je počinio djelo prekršaja iz članka 19. stavak 1. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11,53/13, 127/13, 92/14) kojim je propisano da je izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje dozvoljeno samo uz odobrenje Agencije i uz uvjete utvrđene tim odobrenjem, uzimajući u obzir sigurnost operacija, pa mu se temeljem odredbe članka 152. točke 3. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 53/13, 127/13, 92/14) izriče novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pet tisuća kuna),
  • izrečena novčana kazna je plaćena u punom iznosu od 5.000,00 kuna.

4. Nepoštivanja propisa vezano uz sigurnu uporabu zrakoplova

Dana 26.11.2014. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podnijela je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte optužni prijedlog protiv okrivljenika X. Y. jer je dana 22.12.2013. godine na letu X – Y upravljao zrakoplovom tipa Piper PA-34, registracijske oznake 9A-______, koji u navedeno vrijeme nije bio u plovidbenom stanju jer je zrakoplovu dana 20.12.2013. godine istekla valjanost potvrde o provjeri plovidbenosti (Airworthiness Review Certificate).

Ovakvim postupanjem okrivljenik je počinio prekršaj iz članka 59. stavak 1. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), kažnjiv temeljem članka 150. stavak 1. točka 10. i članak 150. stavak 3. Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14).

Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva u 2013. godini

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa, propisane čl. 5. st. 7. točka 12. Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13), a u svezi s člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona (NN 107/07, 39/13) pokrenula je u 2013. godini, pred Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, šest prekršajnih postupaka protiv počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva zbog sljedećih prekršaja:

1. Nepoštivanja propisa koji reguliraju dopuštenje za letenje, posjedovanje dozvole pilota, odobrenje plana leta, odobrenje za izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje, odobrenje za skokove padobranima,

2. Nepoštivanja propisa koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom,

3. Nepoštivanja propisa kojim su regulirani uvjeti i način, pravila i postupci letenja zrakoplova, uključujući i operativne usluge u zračnom promet,

4. Nepoštivanja propisa kojim se regulirani uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova, uključujući i operativne usluge u zračnome prometu, te zbog obavljanja izvanaerodromskog slijetanja bez prethodnog odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo,

5. Nepoštivanja propisa kojim se regulira održavanje javnih natjecanja ili izložbi na kojima sudjeluju zrakoplovi (zrakoplovne priredbe),

6. Nepoštivanja propisa vezano uz obvezu postupanja po izdanom Rješenju Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva u 2012. godini

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa, propisane člankom 5. stavkom 7. točka 12. Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13), a u svezi s člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona (NN 107/07, 39/13) pokrenula je u 2012. godini, pred Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, četiri prekršajna postupka protiv počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva zbog sljedećih prekršaja:

1. Nepoštivanja propisa koji reguliraju oglašavanje i obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza i druge operacije iz članka 22. Zakona o zračnom prometu (prekršaj iz članka 150. stavak 1. točka 25. Zakona o zračnom prometu),

2. Postupanja protivno izrečenoj zabrani zrakoplovnog inspektora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (prekršaj iz članka 155. stavak 1. točka 22. Zakona o zračnom prometu),

3. Nepoštivanja propisa o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera,

4. Nepoštivanja propisa vezano uz plovidbenost zrakoplova i posjedovanja dozvole pilota.

Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva 2011.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa, propisane člankom 5. stavkom 7. točka 12. Zakona o zračnom prometu (NN 69/09), a u svezi s člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona (NN 107/07) pokrenula je u 2011. godini, pred Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, šest prekršajnih postupaka protiv počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva.

1. Prekršajni postupak zbog nepoštivanja propisa koji reguliraju oglašavanje i obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza i druge operacije iz članka 22. Zakona o zračnom prometu,

2. Prekršajni postupak zbog postupanja protivno izrečenoj zabrani zrakoplovnog inspektora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i nepoštivanja propisa koji reguliraju oglašavanje i obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza i druge operacije iz članka 22. Zakona o zračnom prometu,

3. Prekršajni postupak zbog postupanja protivno izrečenoj zabrani zrakoplovnog inspektora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i nepoštivanja propisa koji reguliraju oglašavanje i obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza i druge operacije iz članka 22. Zakona o zračnom prometu,

4. Prekršajni postupak zbog postupanja protivno izrečenoj zabrani zrakoplovnog inspektora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo,

5. Prekršajni postupak zbog neovlaštenog obavljanja komercijalnog zračnog prijevoza,

6. Prekršajni nalog zbog obavljanja leta u kontroliranom zračnom prometu bez propisanih odobrenja i predaje plana leta.

Prekršajni postupci iz područja civilnog zrakoplovstva u 2010.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u okviru nadležnosti nadzora i inspekcije sigurnosti zračnog prometa, propisane člankom 5. stavkom 7. točka 12. Zakona o zračnom prometu (NN 69/09), a u svezi s člankom 109. i člankom 112. stavak 1. Prekršajnog zakona (NN 107/07) pokrenula je u 2010. godini, pred Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, tri prekršajna postupka protiv počinitelja prekršaja iz područja civilnog zrakoplovstva.

1. Prekršajni postupak zbog nepoštivanja propisa koji reguliraju sastav i osposobljenosti posade tijekom letenja i kretanja zrakoplova po operativnim površinama aerodroma,

2. Prekršajni postupak zbog nepoštivanja propisa o radnom vremenu članova posade zrakoplova,

3. Prekršajni postupak zbog nepoštivanja propisa koji se odnose na upravljanje zrakoplovom, uvjetima, načinu, pravilima i postupcima letenja zrakoplova.