Upravne pristojbe

IZNOS UPRAVNE PRISTOJBE KOJU JE POTREBNO UPLATITI OVISNO O ZAHTJEVU KOJI SE PODNOSI:

Zahtjev za upis zrakoplova

170,00 kuna za zrakoplove čija je najveća dopuštena masa pri polijetanju do 2.000 kg

490,00 kuna za zrakoplove čija je najveća dopuštena masa pri polijetanju od 2.000 kg do 5.700 kg

1.400,00 kuna za zrakoplove čija je najveća dopuštena masa pri polijetanju iznad 5.700 kg

Zahtjev za brisanje zrakoplova

70,00 kuna

Zahtjev za upis i promjenu podataka

70,00 kuna

Zahtjev za odobrenje odstupanja od Pravilnikom propisanih dimenzija registracijske oznake

70,00 kuna

Zahtjev za rezervaciju registracijske oznake i rednog broja u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova

20 kuna

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

20 kuna

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/2016) i Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine br. 8/2017)

NAPOMENE:

1. Ako pristojbeni obveznik podnese jedan zahtjev kojim traži izdavanje više različitih akata, smatrat će se da je pristojbeni obveznik predao onoliko zahtjeva koliko se akata izdaje.

2. Pristojbena obveza nastaje u trenutku zaprimanja zahtjeva za izdavanje akta ili druge isprave odnosno u trenutku zaprimanja svakog drugog podneska neovisno o tome je li on zaprimljen u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

3. Kod zahtjeva za upis zrakoplova pristojbena obveza nastaje kada stranka udovolji svim uvjetima za upis zrakoplova. Stranka će prije upisa zrakoplova biti pozvana da plati posebnu upravnu pristojbu u iznosu od 170,00 kn, 490 kn ili 1.4000 kn, ovisno o iznosu najveće dopuštene mase pri polijetanju, u za to ostavljenom roku.

Stranka je dužna platiti posebnu upravnu pristojbu prije nego joj se izda i dostavi rješenje o upisu.

Ukoliko zahtjevu za upis zrakoplova neće biti udovoljeno pristojbena obveza nastaje u trenutku donošenja odluke o zahtjevu, a plaća se prema Tarifi općih pristojbi u iznosu od 70 kuna.

4. Ako pristojbeni obveznik ne plati propisanu pristojbu u roku koji mu je nadležno tijelo za odlučivanje dalo zaključkom, smatra se da je PRISTOJBENI OBVEZNIK ODUSTAO OD ZAHTJEVA.